Reviews of Banco De Oro - Tabaco City, Albay (Tabaco)

Here you will find reviews about Banco De Oro - Tabaco City, Albay (Tabaco). All reviews are checked and confirmed by our administrator, so these reviews you can trust.
2.0

2 Reviews
Write a Review
2.0
The payment has been done last August for bdo life, but you still deduct money in my account!
Ako po ay se Nelson Nunez. May BDO life ako at dyan ako nagholog last August 2018 ng annual payment ko sa BDO life. Ngayon ang nangyari yong account ko sa passbook yong savings ko ay kinaltos nyo pa uli pero nagholog na ako ng August for that bdo life.. ngayon ang concern ko paebalik nyo sa account ko yong kinaltas nyo kasi neglegence nyo yan pinagagawa nyong yan, hindi nyo mona tiningnan kong yong tao ay nagholog na o hindi pa at basta nalang nyo kinaltas yong pira ko dyan sa account.. ngayon pinaponta ko dyan yong katolong ko at ang sabi kailangan e process kodaw bago nyo maebalik yong pira ko sa account ko bago nyo maebalik, at pano ko ma process yan ala ako dyan sa pilipinas.. kaya paki balik lang po ang pira ko sa account ko kasi hindi ko problima yan saenyo problima yan kaya gawan nyo ng agarang action at kong hindi mag rereklamo ako gainst sa mga kapabayaan nyo sa trabaho.. pangala kona eto mesage dito at wala kayo na action or feedback sa akin.
2.0
Member of BDO Life fund, already paid the annual last August 2018. However you still deductin
I am Nelson Cipcon Nunez. resident of Geraldine Village. Libtong, Tiwi, Albay.I am a member of BDO Life fund.
My concern that i have paid already for the annual payment for my fund last August 2018. the amount of thirty five thousand pesos.(35.ooo.oo)However, based on my bank account that you still deducting thirty five thousand,on my PASSBOOK. please return back the money that you deduct on my passbook or my account, because I've paid already that BDO life fund on August... Please de activate as well the automatic machine on my account so that you will not deduct anymore,because i have to pay again next year 2019. in regards to that BDO life fund.. Im here in abroad please make an action to return back my money on my respective account.My maid is coming their in your good office in tabaco city BDO to show up my receipt that i paid the annual payment last August.. So please return back the money that you deduct on my account.

BACK TO TOP